Wie is Alle Jan Heida?


Ik heb een ruime ervaring in het onderwijs. Na achttien jaar leerkracht op een basisschool in Grou ben ik op dit moment werkzaam als ambulant begeleider en stage coördinator op School Lyndensteyn in Beetsterzwaag.
Ik heb ruim tien jaar ervaring als Sociale vaardigheidstrainer, Leefstijltrainer en Kanjertrainer. Door mijn interesse in weerbaarheid, communicatie en de interactie tussen mensen kwam ik in aanraking met het Rots en Water programma. Het fysieke aspect van deze training en de toepasbaarheid voor jongens en meisjes van alle leeftijden hebben mij geïnspireerd. Ik heb de training gevolgd bij de grondlegger van het Rots en waterprogramma, Freerk Ykema.
Ik ben sinds 2007 actief als Rots en Water trainer zowel binnen het basis- als het voortgezet onderwijs.

Sinds juni 2011 ben ik advanced Rots en Water trainer hetgeen betekent dat ik een eendaagse edit (eendaagse introductie training) mag verzorgen aan schoolteams.

In 2011 heb ik het diploma “Methode B” gehaald, een weerbaarheidstraining voor jongere kinderen in het basisonderwijs. Ik heb inmiddels ervaring opgedaan in het geven van deze training.

Naast alle expertise opgedaan vanuit de werksituaties ben ik getrouwd en vader van twee kinderen. Het krijgen van een gezin heeft mij gevormd in alle fasen van ontwikkeling en opvoeding.