Wie is Alle Jan Heida?


Ik heb een ruime ervaring in het onderwijs. Na achttien jaar leerkracht op een basisschool in Grou ben ik als ambulant begeleider op de mytylschool in Beetsterzwaag aan de slag gegaan. Binnen deze school ben ik tevens een aantal jaren als stage coördinator actief geweest. Op dit moment werk ik als consulent bij Steunpunt Onderwijs Noord. Wij begeleiden
leerlingen met een fysieke beperking binnen het reguliere onderwijs. Vanuit mijn huidige
werkgever verzorg ik veel trainingen binnen het basisonderwijs.

Ik heb een ruime ervaring als Sociale vaardigheidstrainer, Leefstijltrainer en Kanjertrainer. Door mijn interesse in weerbaarheid, communicatie en de interactie tussen mensen kwam ik in aanraking met het Rots en Water programma. Het fysieke aspect van deze training en de toepasbaarheid voor jongens en meisjes van alle leeftijden hebben mij geïnspireerd. Ik heb de training gevolgd bij de grondlegger van Rots en Water, Freerk Ykema.

Ik ben sinds 2007 actief als Rots en Water trainer zowel binnen het basis- als het voortgezet onderwijs. Daarnaast geef ik individuele trainingen aan jongeren en volwassenen.

Sinds juni 2011 ben ik advanced Rots en Water trainer hetgeen betekent dat ik een eendaagse edit (eendaagse introductie training) mag verzorgen aan schoolteams.

In 2011 heb ik het diploma “Methode B” gehaald, een weerbaarheidstraining voor jongere kinderen in het basisonderwijs. Ik heb inmiddels ervaring opgedaan in het geven van deze  training.

Naast alle expertise opgedaan vanuit de werksituaties ben ik getrouwd en vader van twee kinderen. Het krijgen van een gezin heeft mij gevormd in alle fasen van ontwikkeling en opvoeding.