R&W voor scholen

Om ‘sterk’ in je schoenen te staan, moet je stevig kunnen staan. De kinderen van de bovenbouw van de basisschool komen in een leeftijdscategorie waarbinnen groepsbeïnvloeding een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Men “wil erbij horen” en het experimenteren met grenzen gaat een belangrijke rol spelen. In “het erbij horen” worden grenzen vaak onbewust verlegd.

Het is belangrijk kinderen handvaten te geven in het ontdekken en herkennen van hun eigen en andermans grenzen, hun bewust te maken van de invloed van hun eigen houding en ze een basis mee te geven om steviger in het leven te staan. De weerbaarheidstraining Rots en Water probeert de leerlingen meer zelfvertrouwen te geven en een basis te leggen om beter opgewassen te zijn tegen een nieuwe spannende leeftijdsfase.
De bouwstenen van het Rots- & Waterprogramma zijn:

– zelfbeheersing
– zelfreflectie
– zelfvertrouwen

Voortbouwend op dit programma kunnen kinderen zich verder ontwikkelen.

Schriftelijke verwerking
Na iedere les maken de kinderen een werkblad in een door mij verstrekt werkboek. Hierin staat beschreven wat we in de les hebben behandeld met aansluitend een opdracht om het geleerde in de praktijk toe te passen. Tijdens de volgende les wordt de gemaakte opdracht besproken.
U kunt het werkboek samen met uw zoon/dochter thuis lezen.

Wat voor kleding dragen we tijdens de training?
Vanwege het fysieke karakter, de aard van de oefeningen en vooral de kracht van het programma nemen trainers en leerlingen in sportkleding en op blote voeten aan deze training deel.

Waar is de training en hoe lang duurt de training?
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 60 minuten en wordt bij voldoende aanmeldingen op locatie gegeven.

Informatie voor de ouders
Voorafgaand aan de training is er een informatiebijeenkomst m.b.t. de Rots en Watertraining op de school van uw zoon/dochter. U kunt dan kennis maken met Alle Jan Heida. Hij zal iets vertellen over de inhoud van de training en we gaan actief bezig met enkele Rots en Water oefeningen. Bij individuele aanmeldingen vindt er een telefonisch intakegesprek plaats.

De kosten van de training zijn € 150,- per leerling. Bij voldoende aanmeldingen ( minimaal 6) wordt de training op locatie aangeboden. Voor groepen bied ik u graag een passende offerte aan.