Methode B weerbaarheidstraining

Methode B - weerbaarheidstrainingMethode B geschreven door Bertha Verschueren, is voor de kinderen van het basisonderwijs. Methode Bertha, is een weerbaarheidstraining geschikt voor kinderen uit groep drie, vier en vijf van de basisschool. De methode geeft praktische handreikingen om met moeilijke of vervelende situaties om te gaan. Op deze manier wordt het zelfvertrouwen vergroot.
Weerbaar, wat is dat? Een kind dat weerbaar is heeft een goed gevoel van eigenwaarde en is zich bewust van zijn of haar eigen gevoelens en die van anderen. Maar het meest belangrijke voor de weerbaarheid is het zelfvertrouwen.

De weerbaarheidstraining bestaat uit vier onderdelen:

Fysieke weerbaarheid
– Voelen waar je kracht zit
– Weten hoe sterk je bent
– Om kunnen gaan met je kracht

Sociale kracht
– Weten waar je grens ligt en die v.d. ander
– Betekenis hebben voor vrienden
– Vrienden aan durven spreken op gedrag betekenis hebben voor een groep

Mentale kracht
– Doorzetten als het moeilijk voor je is
– Doen wat je te doen staat
– Gaan voor je dromen of idealen

Verbale kracht
– Zeggen wat je te zeggen hebt
– Je stem kunnen gebruiken zodat er naar je geluisterd wordt.

 

De kosten van Methode B training

De training bestaat uit tien lessen van een uur, allemaal met een specifiek thema. De tiende les is een presentatieles voor de ouders. De lessencyclus wordt vooraf gegaan door een workshop voor de ouders.
De kosten van de training zijn € 150,- per leerling.
Bij voldoende aanmeldingen ( minimaal 6) wordt de training op locatie aangeboden.