Rots en Water


Wat is Rots en water?
Het Rots- en Waterprogramma kan beschouwd worden als een weerbaarheidprogramma. De ontwikkeling van de fysieke weerbaarheid is niet alleen een doel op zich maar vooral ook middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelingen.

Belangrijk is dat de deelnemers aan de training verschillen in Rots- en Waterhouding gaan ontdekken bij de ander en zichzelf.

Rotshouding:  Star, niet nadenkend, egoïstisch, agressief, bedreigend, zelfbewust.
Waterhouding: Flexibel, creatief, meegaand, ontspannen, sociaal.

Op een speelse manier komen de Rots- en Waterhoudingen aan de orde.